Osnove koje svaki preduzetnik početnik treba da zna


Ekonomija

Otvorite novi poslovni račun, izdvojite budžet za porez, organizovano vodite evidenciju i ostavite trag revizije. A evo i još nekoliko knjigovodstvenih saveta i pojmova kojih bi trebalo da se pridržava svaki biznis početnik, a kako se posao bude širio onda je knjigovodstvena agencija prava adresa na koju sve tekuće probleme treba preusmeriti.

Vodite pažnjivo brigu o računima koji pristižu. Naime, računi služe za praćenje celog novca koji dugujete trećoj strani, bilo da su to druge kompanije, dobavljači, banke, državne institucije ili treća lica od kojih ste pozajmljivali novac. Najznačajnije zaduženje jeste hipoteka, jer kada se odlučite na ovaj korak i potpišete ugovor sa bankom, onda su posledice ozbiljne ukoliko niste odgovorni prema potraživanjima.

Na drugoj strani treba redovno pratiti tok novca koji treće strane duguju vašem preduzeću. Opet, to mogu biti kupci, banke, kompanije ili druge institucije koje imaju obavezu prema vašem preduzeću.

knjigovodstvena agencija

Imovina, bilans stanja, kapital i bilans uspeha

Pod imovinom se podrazumeva sve ono što preduzetnik ili kompanija poseduje za uspešno vođenje posla. U imovinu se uračunava sve od gotovine, poslovnih zgrada i zemljišta pa sve do alata, vozila i nameštaja.

Kapital predstavlja novac ili drugu imovinu koja pripada lično vlasniku i nije reč o stvarnoj dobiti koja se ostvaruje vođenjem biznisa ili samozapošljavanja.

Pod bilansom stanja podrazumeva se detaljan izveštaj koji prikazuje finansijsku situaciju vašeg poslovanja. U ovom izveštaju cevidentirani su imovina, obaveze i vašeg preduzeća. Njime se pokazuje šta neko preduzeće poseduje i duguje.

Finansijski izveštaj koji predstavlja rezime finansijske aktivnosti tokom određenog vremenskog perioda naziva se bilans uspeha. Nakon izračunavanja ostvarenog prihoda, troškova prodate robe i drugih troškova utvrđuje se neto dobit ili gubitak.

Čemu služi knjigovodstvo?

Knjigovodstvo podrazumeva evidentiranje svakodnevnih finansijskih transakcija. Pomaže kako bi se osigurala tačnost i ažurnost evidencije o pojedinačnim finansijskim transakcijama, a posebno vodi računa o svemu što je vredno u preduzeću, bilo da je reč o materijalnim sredstvima, kao što su nameštaj, vozila i računari, ili se radi o nematerijalnim vrednostima kao što su pronalasci, softver i slično, ali brine i o ljudskom kapitalu, odnosno zaposlenima u firmi

Kroz poslovnu dokumentaicju vrši se evidentiranje promena u preduzeću, a u tu svrhu najpre može da posluži knjgovodstvena agencija. Mnogi preduzetnici čekaju poslednji trenutak da angažuju profesionalce, a to je pogrešno. Ako vam je jasno da poslovanje kreće uzlaznom putanjom i da nemate mnogo vremena za kalkulisanje, jer se poslovni izveštaji nagomilavaju, onda je vreme da se knjigovodstvena agencija unajmi i da se tako rešite nepredviđenih problema u poslu.

Dva glavna knjigivodstvena dokumenta su dnevnik i glavna knjiga. Nekada su imali svoje papirno izdanje, ali danas postoje i u elektronskoj formi. Račun glavne knjige je račun koji se koristi za čuvanje, sortiranje i rezimiranje svih poslovnih transakcija. Ovi računi su raspoređeni u glavnoj knjizi koja takođe sadrži bilans stanja i bilans uspeha.

Međutim, najvažniju koristi koju knjigovodstvena agencija pruža svakom privredniku jusu informacije koje su presudne pri odlučivanju za dalje poslovne poduhvate. Iako je mnogima knjigovodstvo sinonim za puku papirologija, tek kada se oprobate u biznisu shvatićete koliko je ova oblasta važna i zašto je pouzdana knjigovodstvena agencija često zlata vredna.  


Srodni tekstovi:


5 stvari koje treba da uradite kako biste uštedeli novac za vreme korone

Pandemija korone virusa je potrajala duže nego što smo mogli i zamisliti kada smo prvi put ču...

Detaljnije

Xiaomi širi poslovanje u segmentu električnih vozila

10 milijardi američkih dolara će biti investirano u pametna električna vozila u periodu od narednih ...

Detaljnije

Vozači preporučuju: Kako xenon sijalice menjaju vožnju

Kada ste po, otprilike, stoti put čuli da se vozači „kunu“ u xenon sijalice, reši...

Detaljnije

Organizovanje selidbe - Uradi sam ili pozovi agenciju

Za većinu ljudi selidbe predstavljaju ogroman i stresan period u njihovim životima. Ali, dobro orga...

Detaljnije
Copyright © 2018 Moj Bazar. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS