5 najčešćih pitanja koje postavljate advokatima u Beogradu


Ekonomija


Neretko se delatnost advokata vezuje samo za pokretanje parnica, podizanje tužbi, žalbi i sl. Međutim, mnoge sfere delovanja podrazumevaju postojanje advokata u svakodnevnom poslovanju. Naš administrativno – pravni sistem je komplikovan, a papirologija obimna i zamorna, pa sve češće za ustaljene radnje vezane za redovne aktivnosti, moramo angažovati stručna lica, a da ne govorimo o zahtevnijim poduhvatima. Advokata u Beogradu ima mnogo i nisu svi apsolutno vešti u svim sferama prava, ali postoji nekoliko ustajenih normi kojih se svi pridržavaju. Kad na vaša najčešća pitanja odgovor daju advokati, Beograd prestaje da bude „košnica“ u kojoj nemate kome da se obratite za pravnu pomoć.

1. Da li advokati naplaćuju konsultacije i savete?

Prema Advokatskoj tarifi, usmeni pravni saveti se naplaćuju 50% manje od ukupne nagrade za postupak ili radnju na koju se odnosi advokatska usluga. Međutim, u slučaju da vas već zastupaju ili ćete ga angažovati za svoj slučaj, advokati će vam, zbog bolje informiisanosti i dubljeg uvida u predmet, dati savete opšteg tipa koje vam neće naplatiti.

2. Šta dobijete za novac koji date advokatu?

Dobijate detaljnu pravnu analizu vašeg slučaja, informacije vezane za vašu poziciju i moguće ishode predmeta, poverljivo savetovanje tokom trajanja parnica. Zatim, revnosno zastupanje advokata pred državnim organima, institucijama, organizacijama. Advokati u Beogradu se uvek trude da postignu najbolji rezultat za svog klijenta, a to postižu predanim, kontinuiranim radom, usavršavanjem i unapređivanjem svojih znanja. Nejjednostavnije rečeno, advokatu ćete platiti da kompletno reši pravni problem koji imate.

3. Kako advokati vrše naplatu?

Sve aktivnosti vezane za slučaj na kojem angažujete advokata moraju biti u skladu sa Advokatskom tarifom, koju propisuje Advokatska Komora Srbije. Međutim, vrlo često, od samog slučaja zavisi na koji način će usluge biti naplaćene. Pravni sistem je vrlo razgranat, situacije različite, pa samim tim i regulisanje dugovanja. Na pr. u imovinsko – pravnim predmetima, avokat može da ugovori sa klijentom naknadu, dogovorenu u procentima, naplaćenu od konačnog učinka. Advokati u Beogradu naplaćuju i prema broju preduzetih radnji. Zatim, mogu u pisanom obliku dogovoriti tarifu na osnovu satnice. Ukoliko se u kontinuitetu dobija pravna pomoć od advokata, moguće je ugovoriti novčanu naknadu i u paušalnom obliku. To samo nije moguće ako vas zastupaju pred sudovima ili državnim organima. Pismenim putem se može ugovoriti i niži iznos od propisane tarife, ali ne manji od 50% propisane naknade. Kada su u pitanju teži slučajevi, moguće je dogovoriti i viši iznos nadoknade, ali ne viši od petostruke tarife koja je u tom slučaju propisana.

4. Da li će informacie ostati u tajnosti? 

Da. Uvek. Zakonska obaveza svakog advokata je da sve informacije koje dobije, kao i problematiku samog slučaja i situacije čuva u strogoj tajnosti. Otkrivaje svih pojedinosti je od suštinske važnnosti kao bi svaki advokat mogao na najadekvatniji način da proceni vaš alučaj, da vam pomogne i da ga prema pravnim propisima reši. Baš zbog toga vam advokat mora garantovati apsolutnu sigurnost.

5. Da li mogu da tužim državu/grad/opštinu?

Ukoliko je povređeno nako vaše pravo ili je bilo koja državna institucija propustila da se pridržava zakona ili se oglušila o poštovanje pravno propisanih normi, apsolutno imate pravo da je tužite. Vi i državne upravne organe možete tužiti ukoliko u zakonskom roku ne odgovore na vaš zahtev, koji se poziva na pravni sistem naše države.
Srodni tekstovi:


Na šta sve treba da obratite pažnju ukoliko otvarate privatnu ORL ordinaciju?

Svaka vrsta privatnog posla nosi sa sobom određene prednosti, ali i rizike, posebno kada je reč o de...

Detaljnije

Kako se vrši korekcija vrha nosa?

Jedna od danas najpopularnijih estetskih operacija, odnosno operacija koje se rade zbog ulepš...

Detaljnije

Razvoj medicinske karijere u inostranstvu i alternativa

Kada se lekari iz državnih Domova zdravlja žale na visinu plate i nedostatak kvalitetne medicinske o...

Detaljnije

Zašto svršeni osnovci radije biraju privatne srednje škole?

Mnogi budući srednjoškolci se poslednjih nekoliko godina radije opredeljuju za privatne umest...

Detaljnije
Copyright © 2018 Moj Bazar. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS