Vodič za kupovinu toplotne pumpe


Dom Dom

Toplotne pumpe upotrebljavaju dostupnu toplotu iz spoljne okoline za zagrevanje unutrašnjih prostora. Za tu namenu koriste prirodnu toplotnu energiju iz podzemnih voda, zemlje ili vazduha. 

Smatraju se najekonomičnijim načinom grejanja koji doprinosi značajnoj uštedi na troškovima za električnu energiju. Rade vrlo efikasno i na vrlo niskim temperaturama i ekološki su prihvatljive jer ne zagađuju okolinu. Toplotne pumpe mogu da iskoriste oko 80 % energetskih potreba unutrašnjeg prostora besplatno iz prirodnih izvora okoline. Oko 20 % električne energije se koristi za sam rad toplotne pumpe.  

Toplotne pumpe su napravljene ne samo za zagrevanje unutrašnjeg prostora, već i za njegovo hlađenje. Upravo zbog toga što zagrevaju i što hlade kuće sa efikasnošću toplotne pumpe su postale veoma popularne i tražene poslednjih nekoliko godina. Postoji više toplotnih pumpi u zavisnosti od izvora toplote koju koriste: toplotna pumpa voda-voda, toplotna pumpa vazduh-voda i toplotna pumpa zemlja-voda. 

Koja je najbolja toplotna pumpa? Ovaj vodič za kupovinu toplotne pumpe će vam pomoći da se informišete, sagledate sve opcije i da ukoliko ste se opredelili za korišćenje sistema toplotnih pumpi  lakše donesete ispravnu odluku koja je toplotna pumpa najbolja za vas i vaš životni prostor.toplotne pumpe voda voda

Jednostavan rad toplotne pumpe

Mnogi ljudi znaju kako rade klime ili peći, ali nisu upoznati sa radom toplotnih pumpi. Smatra se da su toplotne pumpe energetski efikasne i da čine značajne uštede. Toplotne pumpe, kao i klima koriste princip hlađenja, a ne gorivo za sagorevanje i za grejanje i za hlađenje. Kada se toplotne pumpe koriste za hlađenje prostora, rade skoro isto kao i klima uređaji tako što uzimaju unutrašnju toplotu koju izbacuju napolje. Kada se prebace na model za zagrevanje, rade suprotan proces –izvlače toplotu iz, čak hladnog spoljašnjeg vazduha, da bi zagrejale unutrašnji prostor.

Njihov način rada se može uporediti sa frižiderom, ali obrnutim procesom. Frižideri toplotu iznutra odvode napolje, dok toplotne pumpe rade obrnuto. One iz spoljašnje sredine dovode toplotu preko sistema grejanja u unutrašnji prostor.

Izvori toplote koje koriste toplotne pumpe

Tri su osnovna izvora toplote koje korsite toplotne pumpe: zemlja, spoljašnji vazduh i podzemne vode. Svaki od ovih izvora toplote ima svoje prednosti, čije iskorišćenje zavisi od samog objekta, mesta gde će se ugraditi određena toplotna pumpa, lokalne klime, kao i troškova povezivanja. Prednost se daje onom izvoru koji najbolje može da se iskoristi uz minimalne troškove instalacije.  

Toplotne pumpe voda-voda

Ove toplotne pumpe koriste podzemne vode kao toplotnu energiju. Podzemne vode tokom cele godine ne variraju mnogo i na temperaturi su između 12 i 15 setepeni celzijusa, čak i za vreme zimskih meseci.

 U ovom sistemu se instaliraju dva bunara u zemlju.  Voda se iz bunara prempumpava u toplotni izmenjivač gde se preuzeti  deo toplote prenosi u freon koji isparava. Ohlađena voda se vraća u drugi bunar. Putem kompresora se freon sabija i otpušta  toplotu koju daje vodi koja prolazi kroz kondezator i kroz radijatore ili podni sistem grejanja u objektu. Toplotne pumpe voda - voda imaju najveći stepen iskorišćenja toplote u odnosu na druga dva sistema pumpi, ali su i najskuplje za instalaciju.

Vazuh-voda toplotne pumpe

Ovo je sistem toplotnih pumpi koji hladnu energiju predaje vazduhu preko spoljne jedinice sa isparivačem i ventilatorom. Kod njih, kao i kod klima uređaja, prilikom niskih spoljašnjih temperature, su niže tačke isparenja freona u odnosu na toplotne pumpe voda-voda, tako da im je samim tim koeficijent grejanja niži. 

Ove pumpe imaju grejače i sistem okretanja smera freona da bi se otapao led sa spoljašnje jedinice prilikom veoma niskih temperatura. Tada se topla energija predaje spoljašnjoj jedinici, a hladna sistemu grejanja. Time se za vreme otapanja hladi voda u sistemu grejanja što i nije rešenje za veoma niske temperatue. Toplotne pumpe vazduh –voda su najjeftijije za ugrađivanje jer nemaju zemljane radove, bušenje bunara, itd.

Karakteristike zemlja –voda toplotnih pumpi

Zemlja dobro akumulira sunčevu toplotu, a temperature zemlje na određenim dubinama su tokom čitave godine konstantne i kreću se između 5 i 15 stepeni celzijusa.

Zemlja -voda toplotne pumpe kao i voda-voda pumpe koriste izmenjivače toplote koji hladnu energiju freona predaju vodi koja zatim pomoću pumpe kruži u sistemu zatvorenih cevi. Kao sistem  cevi se koriste ili sonde ili kolektori. 

Putem kolektora ili sondi, koje su ukopane u zemlju, se akomulirana toplota zemlje prenosi do isparivača toplotne pumpe. Kod oba tipa cevi energija se predaje zemlji. One su stabilnije što se tiče radnih uslova u odnosu na pumpe vazduh –voda. Kod njih je stabilnije isparenje freona zato što nema oscilacija u temperaturi zemlje. U odnosu na voda-voda toplotne pumpe imaju nižu tačku isparenja freona, što utiče na niže iskorišćenje energije. 

Koja je toplotna pumpa odgovarajuća za moju kuću?

Ne postoji stndardardno rešenje za izbor toplotne pumpe, već onaj koji odgovara vama. Osim što se opredeljujemo za toplotnu pumpu zato što štedi račune za struju, odluka da li bi trebalo daje koristimo u našoj kući zavisi i od drugih faktora. 

Zavisi od klime u kojoj živimo i od terena na kojem je sagrađen objekat. Ako bi se koristila energija zemlje za rad toplotne pumpe bitna su termofizička svojstva tla i količina sunčevog zračenja.  Veliki značaj pri izboru tipa toplotne pumpe imaju lokalne karakteristike terena i blizine vode, kao i fizičke i hemijske ispravnosti vode. Izbor toplotne pumpe zavisi od toplotne izolacije našeg doma i ostalih energetsko efikasnih karakteristika.

Toplotna pumpa može da radi i kada je napolju minus. U veoma hladnim predelima u kućama se zahteva  mnogo više zagrevanja što je napolju temperatura niža, a toplotne pumpe su manje efikasne  na niskim spoljnim temperaturama. Međutim, u manje hladnim krajevima toplotna pumpa je efikasna i štedljiva. U tom slučaju, iako je ugradnja peći jeftinija u odnosu na sistem toplotnih pumpi, ipak se isplati ugraditi toplotnu pumpu.  

Kako se meri učinak kod toplotnih pumpi?

Da bismo znali koliko je toplotna pumpa efikasna koristićemo koeficijent učinka ili koeficijent grejanja tj. COP(COP = Coefficient of Performance). Ovaj koeficijent predstavlja odnos predaje toplote, odnosno, dobijene toplotne energije i potrošene električne energije. 

Pri radu sistema toplotne pumpe se koristi struja koju plaćamo, a koja služi za pokretanje kompresora. Pri radu toplotne pumpe za 1 kWh električne energije dobija se i do 5 kWh toplote, tada je koeficijent učinka COP jednak 5.  Za merenje ovog koeficijenta uzima se u obzir godišnja količina toplote koja je predana u odnosu na potrošenu električnu energiju kompletnog sistema instalacije toplotne pumpe. Kao krajnji parameter merenja učikovitosti toplotne pumpe uzima se godišnji radni broj.

Kod toplotnih pumpi postoji mogućnost za direktan uvid potrošnje. Ovo je jedan od retkih sistema grejanja koji ima pokazatelje koji sami možete da vidite od prvog dana od kada ste počeli da koristite ovaj ugrađeni sistem u vašem životnom prostoru. 

Toplotna pumpa pokazuje svakodnevno dijagram potrošnje, pokazuje koliko je kWh električne energije potrošila, koliko dana radi i kolika je bila prosečna spoljna temperatura tokom rada pumpe. 

Pored ove mogućnosti da partite rad pumpe i nadgledate njenu tačnu potrošnju iz dana u dan, postoji još jedna njena prednost. Toplotnu pumpu možete da uključite i kada niste u kući. Daljinskim putem kontrolišete rad toplotne pumpe tako što je povežete sa svojim mobilnim telefonom. 


Inovacije kod toplotnih pumpi

Vremenom se toplotne pumpe usavršavaju i prilagođavaju savremenim uslovima života. Koriste se razne vrste napretka u radu toplotnih pumpi koji se usklađuje sa svakodnevnim životom i omogućava efiksno korišćenje sistema za grejanje.

 Jedan od  nojnovijih koncepata za efikasno korišćenje toplotnih pumpi je zonski način grejanja i hlađenja. Sa zonskim sistemom se kontroliše grejanje ili hlađenje u različitim delovima kuće. Pomoću specijalnog termostata koji se programira greju se ili hlade samo određene prostorije koje mi želimo i onada kada nam je to potrebno.

Pumpe sa kompresorima sa dve brzine u svakom trenutku rade u potrebnom kapacitetu, dok one sa standardnim kompresorom rade uvek sa maksimalnim kapacitetom. Ovim dvostrukim kompresorom se štedi potrošnja električne energije i uz to se smanjuje habanje samog  kompresora. U velikim kućama sa zonskim sistemom grejanja i dvostrukim kompresorom je moguće grejati ili hladiti različite prostorije na različitim temperaturama.

Toplotne pumpe koje poseduju motor sa različitim brzinam isto utiču na smanjenje troškova koji se izdvajaju za električnu struju. Takođe, ovakav rad motora smanje buku zato što oni tada ne rade pod punom brzinom sve vreme.  
Srodni tekstovi:


Trap automobila i zamena auto delova

Trap-vešanje automobila se sastoji od međusobno povezanih delova koji zajedno omogućavaju bez...

Detaljnije

Automobilske gume – primena i održavanje

Svaki renomirani trgovac gumama ima zaposlene ljude koji će vam pomoći kada dođe vreme za izbor no...

Detaljnije

Kežual i trendi načini za nošenje kape ove sezone

Jesen je sezona najvećih mogućnosti kada su u pitanju odevne kombinacije. Temperatura varira iz dana...

Detaljnije

Benefiti redovnog servisiranja automobila

Svako ko ima u svom vlasništvu automobil zna da je u obavzi da ga redovno servisira. Ali za&s...

Detaljnije
Copyright © 2018 Moj Bazar. All rights reserved.
Izrada sajta by GW, SEO by WBS